Verificació de documents electrònics

Mitjançant la introducció i validació del CSV (codi segur de verificació) se li permet:

  • La verificació i confrontació electrònic de documents impresos.
Amb la finalitat de detectar i evitar que "robots" puguin usar aquest servei autoemplenant el formulari, li demanem que realitzi el següent test: