Interrupcions del servei

Aquestes interrupcions són degudes a tasques de manteniment tècnic que podran afectar a un o tots els serveis inclosos en la Seu de l'Ajuntament.

Els serveis afectats podran estar o no operatius mentre durin les tasques de manteniment, i podran veure's afectats de manera total o intermitent al llarg dels períodes indicats.

Interrupcions del servei

Tabla de noticias