Sistemes d'identificació

La Seu electrònica de l'Ajuntament permet la identificació a través d'un certificat electrònic reconegut. S'entén per certificat electrònic reconegut tot aquell que estigui suportat en la plataforma de @Firma del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Igualment es recomana fer ús d'algun dels aquí indicats:

També es permet la identificació a través de  VALID. Aquest servei inclou, entre altres, identificació amb idCAT Mòbil i  @clave.