Registre electrònic
Hora:  
 

Reclamacions a les llistes provisionals de la preinscripció a les escoles bressol municipals (sense certificat digital)

Aporti només la documentación necessària per a la reclamació


Finalitat

Aquest tràmit permet presentar una reclamació a les puntuacions de les llistes provisionals.

Qui el pot presentar

El pare, la mare o el/la tutora de l'infant.

Terminis de presentació

02/06/2020 00:00:00  -  08/06/2020 14:00:00

Del 2 al 8 de juny, fins a les 14 hores

Termini de resolució

Silenci negatiu

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Normativa bàsica

  • Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021 (DOGC núm. 8078, de 5.3.2020)
  • RESOLUCIÓ EDU/977/2020, de 8 de maig per la qual s'actualitza el procediment i es modifica la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.

Informació Addicional

Nivell d’identificació del sol·licitant

Baix:No és necessari demostrar la seva identitat

Documentació que cal aportar

Documentació/Documentación requerida
- Instància indicant el motiu de la reclamació
- Llibre de família o altres documents relatius a la filiació
- DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a)
- DNI o NIE del segon progenitor (si autoritza comprovació de dades)
- Autorització a consultar dades per a la baremació
- Documentació acreditativa lloc de treball
- Documentació acreditativa de beneficiari/ària d'ajut de renta garantida
- Certificat de discapacitat de l'infant, pare, mare, tutor/a o germans/nes
- Documentació acreditativa de situació familiar laboral
- Títol de família nombrosa o monoparental
<< Tornar Sol·licitud fora de termini