Registre electrònic
Hora:  
 

Presentació de documentació al Registre d'entrada de l'Ajuntament

1. Empleneu el formulari amb les vostres dades personals.2. Adjunteu la documentació requerida per al tràmit concret.

Finalitat

És el registre en el que s'anoten tots els documents que rep l'Ajuntament dirigits a qualsevol dependència municipal.

Terminis de presentació

El Registre Presencial funciona en horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana i si disposeu de certificat digital podeu fer ús del Registre telemàtic accedint a través de tramitació telemàtica.

Termini de resolució

Silenci negatiu.

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Normativa bàsica

Informació Addicional

Documentació relacionada

- Instància : Instància

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Documentacio
- Pot aportar més d'un document, adjuntant diversos fitxers o un fitxer comprimit en format ZIP