Registre electrònic
Hora:  
 

Presentació de documentació al Registre d'entrada de l'Ajuntament

Aquest tràmit genèric de presentació d'instàncies, només es pot utilitzar quan no existeixi un tràmit específic per a la gestió que voleu realitzar (art. 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques). 

1. Empleneu el formulari amb les vostres dades personals.

2. Adjunteu la documentació requerida per al tràmit concret.


Finalitat

El Registre General és l'instrument de l'Ajuntament de Castelldefels per controlar el flux de comunicació entre aquesta administració, la ciutadania i altres organitzacions, i dona fe de si s'ha produït o no aquesta comunicació. La seva finalitat és preservar els drets de la ciutadania i també els de l'Administració.

Presentació d'una instància genèrica de petició, tràmit o comunicat a l'Ajuntament. 

Qui el pot presentar

Es pot fer aquest tràmit genèric de presentació d'instàncies,  quan no existeixi un tràmit específic per a la gestió que voleu realitzar (art. 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques). 


Consulteu la relació de tràmits amb la informació relativa al procediment i documentació requerida.


El registre general d'entrada de documents,  presencialment,  funciona en horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), mitjançant cita prèvia.

La tramitació presencial es limita a persones físiques que no hagin pogut realitzar el tràmit de manera electrònica.  Les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu (art. 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).


Per la tramitació electrònica, verifiqueu si existeix un tràmit específic i, si cal disposar  d'un sistema d'identificació acceptat per l'ajuntament  i publicat a la seu electrònica de l'ajuntament.
Una vegada s'ha enviat la instància, el registre emetrà automàticament un justificant de la recepció i deixarà constància de les dades de la petició, inclòs el número d'assentament.


Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud o aportar documentació a l'Ajuntament quan no existeix un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

Terminis de presentació

Durant tot l'any

Termini de resolució

Segons el tràmit

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Normativa bàsica

Informació Addicional

Documentació relacionada

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Documentacio
- Pot aportar més d'un document, adjuntant diversos fitxers o un fitxer comprimit en format ZIP