(esta información solo está disponible en catalán)

ANNEX II.2 A L'0RDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2013)

ANNEX II.2

A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS

 

 

Les tarifes a aplicar per part de l'empresa adjudicatària són les que tot seguit es detallen.

 

 

SERVEI A PRESTAR

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

Bitllet nens a partir de 5 anys i fins a 14 anys:

  • Anada.
  • Anada i tornada.

 

0,90 €

1,78 €

 

0,20 €

0,37 €

 

1,10 €

2,15 €

Resta de bitllets:

  • Anada.
  • Anada i tornada.

 

1,33 €

2,23 €

 

0,27 €

0,47 €

 

1,60 €

2,70 €

 

 

 


Revisado: 28/12/2012

↑ subir
©
Web Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels - Barcelona
Teléfono: 93 665 11 50