(esta información solo está disponible en catalán)

ANNEX II.3 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2013)

PREU PÚBLIC APARCAMENT SOLAR PASSEIG MARÍTIM/CARRER MÈXIC

II. SERVEIS PRESTATS A TRAVÉS D'EMPRESES CONCESSIONÀRIES

 

ANNEX II.3

 

A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS

 

PREU PÚBLIC APARCAMENT SOLAR PASSEIG MARÍTIM/CARRER MÈXIC:

 

 

La tarifa a aplicar per part de l'empresa Societat d'Aparcament de Castelldefels, S. A. (SAC) és la que es detalla a continuació:

 

Tarifa diària única

(per tot l'horari d'obertura al públic que serà de dilluns a diumenge de 10 a 20 hores)

5,00 €

 

La Societat SAC serà la responsable de gestionar i controlar l'aparcament.

 


Revisado: 10/07/2013

↑ subir
©
Web Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels - Barcelona
Teléfono: 93 665 11 50