Sol·licitud convocatòries d'oferta pública d'ocupació (presentació de sol·licituds)  (tràmit)

Presentar les sol·licituds per a proves de selecció de personal que convoca l'Ajuntament de Castelldefels.
veure inscripcions obertes.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Les persones que reuneixin els requisits que s'especifiquin a la convocatòria corresponent

Quan es pot sol·licitar

Consulteu els terminis de cada convocatòria.

Termini de resolució i sentit del silenci

Les llistes de candidats admesos es publicaran aproximadament un mes abans de la realització de les proves.Silenci negatiu

Legislació aplicable

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud per qualsevol via d'entrada: -Presencialment o per correu administratatiu a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Plaça de l'Església, 1 Castelldefels 08860) -Per Internet, veure inscripcions obertes. 2. Verificació de la documentació per part de la Unitat Interna de Gestió de Personal 3. Resolució d'admesos i exclosos provisional i definitiva 4. Convocatòria de dia i hora de constitució del Tribunal i celebració de proves i mèrits

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

1. Documentació acreditativa dels requisits d'admissió i dels mèrits alegats 2. Model de formulari.

↑ pujar
©
Web Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels - Barcelona
Telèfon: 93 665 11 50